Норми поведінки

НОРМИ ПОВЕДІНКИ

Цей Кодекс етики призначений для всіх, хто пов’язаний з Bevar Ukraine, членів правління, волонтерів, стажерів, співробітників та інших осіб, які представляють організацію.

Із запитаннями, інформацією, загальним відгуком або якщо ви бажаєте поскаржитись чи повідомити про ймовірне порушення, ви можете надіслати електронний лист на адресу mail@bevarukraine.dk.

 

1.Вступ
1.1. Навіщо нам Кодекс етики?
1.1.1 Дотримуватись визначених цілей Bevar Ukraine щодо надання захисту, допомоги біженцям та надання гуманітарної допомоги Україні. Ми прагнемо підтримувати та просувати найвищі стандарти етичної та професійної поведінки організації.
1.1.2 Крім того, в Кодексі визнається, що робота Bevar Ukraine часто ставить її персонал/правління/волонтерів у нерівні владні стосунки з біженцями.
1.1.3 Цей Кодекс поведінки містить цінності та правила, згідно з якими Bevar Ukraine та її персонал/правління/волонтери повинні діяти, щоб підтримувати та забезпечувати визначені необхідні норми поведінки  уникаючи протиправних дій.
1.2. На кого розповсюджуються визначені в Кодексі норми поведінки?
1.2.1 Кодекс поширюється на Bevar Ukraine та на всіх її співробітників/правління/волонтерів в питаннях національної та міжнародної діяльності. Усі зобов’язані дотримуватися положень цього Кодексу поведінки.
1.2.2 Bevar Ukraine несе відповідальність за дотримання цих стандартів, подає приклад та створює здорове робоче середовище, яке підтримує та розширює можливості як самої організації, так і діяльності свого персоналу/правління/волонтерів.
1.3. Статус Кодексу поведінки
1.3.1 Усі співробітники/члени правління/волонтери Bevar Ukraine відповідають за заохочення та сприяють поширенню положень Кодексу поведінки. Вони також відіграють певну роль у впровадженні цих норм, моніторингу та підтриманні цих стандартів.
1.3.3 Усі працівники/члени правління/волонтери Bevar Ukraine зобов’язані повідомляти голові правління про будь-які порушення або підозри з боку кримінальних чи етичних дій, які не відповідають положенням цього Кодексу та можуть скомпрометувати Bevar Ukraine.
1.4. Реалізація та інтерпретація
1.4.1 Хоча ми визнаємо, що місцеві закони та звичаї можуть відрізнятися в різних країнах, Кодекс поведінки ґрунтується на міжнародних правових стандартах. Вказівки щодо належного тлумачення можна знайти у Примітках до Кодексу поведінки УВКБ ООН, Бюлетені Генерального секретаря ООН про спеціальні заходи щодо захисту від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (ST/SGB/2003/13), Доповіді IASC  про захист від сексуальної експлуатації та сексуального насильства в умовах гуманітарних криз (13 червня 2002 р.) та Шістьох основних принципах IASC щодо сексуальної експлуатації та сексуального насильства (23 вересня 2019 р.)
1.4.2 Усі співробітники/члени правління/волонтери Bevar Ukraine повинні звертатися до голови правління за порадами та  вказівками, у разі, якщо вони опиняються у сумнівній ситуації щодо порушення норм положень цього Кодексу.
2. Основні цінності та керівні принципи: Bevar Ukraine та її персонал/правління/волонтери віддані таким основним цінностям і принципам:
a. Цінності, закріплені в Статуті Організації Об’єднаних Націй: повага до основних прав людини, соціальна справедливість і людська гідність та повага до рівних прав чоловіків та жінок. Bevar Ukraine та її співробітники/правління/волонтери активно сприятимуть дотриманню принципів міжнародного права щодо біженців, міжнародного права з питань прав людини та міжнародного гуманітарного права.
b. Основним обов’язком Bevar Ukraine є забезпечення захисту та допомоги біженцям відповідно до статуту Bevar Ukraine. Bevar Ukraine прагне підтримувати якнайширшу участь в питаннях українських біженців, як окремих осіб, сімей, так и громад, у прийнятті рішень, які впливають на їх життя.
c. Bevar Ukraine поважає гідність кожної людини та громадянина, заохочує та орієнтується на розуміння, повагу, співчуття та толерантність, а також буде проявляти обережність та зберігати конфіденційність отриманої інформації, якщо це є обов’язковим та важливим. Організація Bevar Ukraine та її співробітники прагнуть будувати конструктивні та поважливі робочі стосунки з партнерами, що допомагають,  постійно прагнуть покращити ефективність своєї роботи та сприяють створенню клімату, який заохочує до навчання, підтримує позитивні зміни та застосовує отриманий досвід та уроки.
d. Bevar Ukraine поважае всіх людей незалежно від раси, статі, релігії, кольору шкіри чи етнічного походження, мови, сімейного стану, сексуальної орієнтації, віку, соціально-економічного статусу, інвалідності чи будь-якої іншої ознаки. Bevar Ukraine та її співробітники/правління/волонтери прагнуть усунути всі перешкоди на шляху до рівності прав людини.
д. Bevar Ukraine поважає культуру, звичаї та традиції всіх народів і намагатиметься уникати протиправної поведінки, яка є неприйнятною в конкретному культурному контексті. Проте, якщо традиція чи поведінка визнається такими, що прямо суперечать міжнародному праву з прав людини, Bevar Ukraine керуватиметься відповідним правилом чи нормами міжнародного права з питань прав людини.
f. Bevar Ukraine не визнає будь-яких форм сексуальної експлуатації чи насильства та усвідомлює, що неналежна та протиправна поведінка є підставою для дисциплінарних стягнень, включаючи звільнення.
3. Зобов’язання співробітників/правління/волонтера: як співробітник/член правління/волонтер Bevar Ukraine, я зобов’язуюся дотримуватись наступних правил:
3.1 Ставитися до всіх українських біженців справедливо та з повагою
3.1.1 Я завжди намагатимуся з розумінням ставитись до людей, з яким співпрацює, до людей, що пережили важкі події, зіткнулися із втратами рідних та вижили, а також допомагати людям які опинились або можуть опинитись в неналежному становищі, особливо через стать, вік чи інвалідність – по відношенню до тих, хто має впливає на різні аспекти їхнього життя.
3.1.2 Я завжди маю прагнути піклуватися про права дітей,  захищати їх і діяти так, щоб їхні інтереси були першочерговими.
3.1.3 Якщо моя робота передбачає безпосередню роботу з людьми, які стосуються моїх обов’язків, я буду регулярно зустрічатися з ними, щоб повністю зрозуміти їхні потреби, допомогти у вирішенні цих питань, а також розповісти про діяльність Bevar Ukraine, її роль у наданні допомоги Україні та підтримці біженців, масштаби її роботи.
3.1.4 Я буду інформувати про політику, цілі та діяльність Bevar Ukraine і робитиму все можливе, щоб підтримувати підтримку, допомогу та захист, які надає Bevar Ukraine.
3.2 Захищати цілісність Bevar Ukraine, через особисту та професійну поведінку, яка б відповідала вищій оцінці норм поведінки Кодексу.
3.2.1 Я буд чесним, справедливим, самовідданим і чесним у своїх діях.
3.2.2 Я буду терплячим, шанобливим і ввічливим до всіх осіб, з якими я маю справу, співпрацюю представляючи організацію Bevar Ukraine.
3.2.3 Я дотримуватимусь місцевих законів, виконуватиму всі свої приватні, юридичні та фінансові зобов’язання та не намагатимуся отримати особисту вигоду з будь-яких привілеїв, наданих мені в інтересах Bevar Ukraine.
3.2.4 Я зроблю все можливе, щоб поведінка членів нашої організації  не впливала негативно на імідж та авторитет Bevar Ukraine.
3.3 Виконувати свої службові обов’язки та вести приватні справи таким чином, щоб уникати конфлікту інтересів, тим самим зберігаючи та зміцнюючи громадську довіру до Bevar Ukraine
3.3.1 Мої дії будуть вільні від міркувань особистої вигоди, і я протистоятиму будь-якому надмірному політичному тиску під час прийняття рішень.
3.3.2 Я не буду шукати та приймати вказівки, поради щодо виконання моїх обов’язків від будь-якого уряду, включаючи національні органи влади, або від будь-яких органів, що діють за межами організації Bevar Ukraine.
3.4 Сприяти створенню гармонійного робочого середовища, заснованого на командному дусі, взаємній повазі та розумінні
3.4.1 Я буду проявляти повагу до всіх колег, незалежно від статусу чи посади, буду давати усім колегам можливість висловити свою думку та поділитися своїми знаннями і досвідом для роботи в команді.
3.4.2 Я буду відкрито спілкуватися та ділитися відповідною інформацією (за умови дотримання вимог конфіденційності) з іншими колегами та намагатимусь своєчасно відповідати на запити.
3.4.3 Я буду поважати конфіденційність своїх колег і уникатиму дезінформації.
3.4.4 Я намагатимусь залагоджувати розбіжності та вирішувати проблеми, що виникають, і сприятиму побудові конструктивного діалогу, який керуватиметься взаємною повагою та відкритим, позитивним підходом, між керівництвом та представниками персоналу.
3.5 Сприяти безпеці, здоров’ю та добробуту всього персоналу Bevar Ukraine як необхідної умови для ефективної та послідовної роботи.
3.5.1 Я буду обізнаним та виконуватиму всі інструкції, спрямовані на захист мого здоров’я, добробуту та безпеки.
3.5.2 Я завжди буду враховувати безпеку персоналу в прийнятті оперативних рішеннь.
3.5.3 Якщо у мене буде сумнів, щодо виконання вказівки, яка, на мою думку, загрожує моїй безпеці або безпеці інших людей, я негайно повідомлю про це голову правління Bevar Ukraine.
3.6 Захищати та відповідально використовувати інформацію та ресурси, до яких я маю доступ через свою роботу та/або приналежність до Bevar Ukraine.
3.6.1 Я проявлятиму належну обачність у всіх питаннях, що стосуються службової діяльності, і не розголошуватиму жодної конфіденційної інформації про осіб, колег та інші питання, пов’язані з роботою, відповідно до умов трудового договору та чинних керівних принципів.
3.6.2 Я буду захищати, скеровувати та використовувати людські, фінансові та матеріальні ресурси Bevar Ukraine ефективно та результативно, враховуючи, що ці ресурси надаються Bevar Ukraine на користь зацікавлених осіб.
3.7 Запобігати, протидіяти та боротися з будь-якою експлуатацією та жорстоким поводженням. 
3.7.1 Я зобов’язуюсь не зловживати своїм владним статусом та впливом, які я отримав відповідно до займаної посади, щодо життедіяльності та добробуту біженців.

 

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop

    Søg

    Пошук