Bliv medlem

Bliv medlem af “Bevar Ukraine” allerede i dag!!!

HelpingHand-Post

Medlemskabet kan tegnes ved:

1. Indbetaling af 100 kr. på konto nr. 9033-0001059440 eller MobilePay 46778, husk at oplyse navn.
2. Udfylde og sende denne form:

Navn

Fødselsdato (f. eks. 01.01.1965)

Adresse

Email

Telefon


Ved indbetaling af kontingent og udfyldelse af registreringsform bekræfter jeg min ansøgning om medlemskab i forening "Bevar Ukraine".

Efter afstemning bliver du en medlem (du får en email fra os i løbet af en uge. Velkommen til!!!


Hvad betyder det?!

Du blev medlem af en frivillig organisation, der har til formål at bistå det ukrainske befolkning.

Du får systematisk information om foreningens arbejde, løbende projekter og deres implementering, du får også ret til at vælge foreningens formand og bestyrelse, og bestemme foreningens udvikling strategi.

Hvis du vil direkte deltage i projekter eller udvikle en af retninger – vi er glade for at se dig!!!